Skip to content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1. KrakenCard เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ต้องการสะสมคะแนนและแลกของรางวัลต่าง ๆ กับร้านที่ร่วมรายการ
2. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสะสมคะแนน KrakenCard
3. คุณสามารถใช้คะแนนได้กับร้านที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
4. ในการรับคะแนน คุณต้องให้เบอร์โทรศัทพ์กับพนักงาน ในร้านที่เข้าร่วมรายการ
5. การแลกของรางวัลคุณยืนยันตัวตนผ่านในแอพพลิเคชันให้เรียบร้อย การแลกของรางวัลจะทำได้ก็ต่อเมื่อท่านอยู่ที่ร้าน ที่เข้าร่วมรายการนั้น ๆ และจะต้องเป็นร้านที่รับการแลกของรางวัล
6. ระดับ(Rank) จะมีสิทธิประโยชน์ตามขั้นนั้น ๆ คุณจะใช้สิทธิได้ก็ต่อเมื่อร้านที่เข้าร่วมรายการนั้น ๆ รับสิทธิประโยชน์ของระดับ (Rank)
7. ร้านค้าที่เข้าร่วมอาจถูกเพิ่มหรือลบในอนาคต สมาชิกจะได้รับแจ้งผ่านทาง อีเมล เวปไซต์ แอพพลิเคชัน
8. โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ของรางวัลต่าง ๆ จะถูกไปที่อีเมลหรือแอพพลิเคชัน และโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ของรางวัลต่าง ๆ มีวันหมดอายุของมันเอง
9. คะแนนสะสมที่ใช้ในการแลกของรางวัลของคุณจะไม่มีวันหมดอายุ
10. ระดับ (Rank) มีอายุแค่ 1 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสามารถต่อการอายุระดับของท่านได้โดยการสะสมคะแนนให้เท่ากับระดับ (Rank) เดิมของคุณในการประเมินระดับ(Rank)ครั้งต่อไป ระยะการประเมินระดับ (Rank) มีระยะเวลา 1 ปี
11. ลูกค้าที่สมัครเข้าสู่ระบบ KrakenCard ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการสะสมคะแนนหรือการใช้งานต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปีระบบจะลบข้อมูลการเป็นสมาชิกของลูกค้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากลูกค้ามีการสะสมคะแนนเพียงครั้งเดียวหรือมีการใช้งานในระบบลูกค้าจะยังคงสภาพเป็นสมาชิกต่อไปอย่างถาวร