Skip to content

ร้านค้าที่ร่วมกับเรา

Mask

เข้าร่วมกับโปรแกรมสะสมคะแนน Kraken Cardline

  KrakenCard โปรแกรมสะสมคะแนน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ใช้ในการสะสมคะแนนจากการใช้บริการร้านค้า เพื่อรับสิทธิพิเศษๆ ต่างกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายเครือข่าย ผ่านร้านค้าและผู้ประกอบการหลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกรูปแบบ สามารถเข้าร่วมเครือข่ายสะสมคะแนนผ่านระบบ Kraken Card ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ข้อดีของระบบสะสมคะแนน Kraken Card

  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจ ให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนและยุคสมัยในปัจจุบัน
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้าและกลุ่มลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มโอกาสในการเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่จากการใช้บริการ
  • ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ของธุรกิจ ผ่านระบบสะสมคะแนน KrakenCard ให้แก่กลุ่มลูกค้าในอนาคต
  • สามารถวิเคราะห์ต้นทุน กำไร และบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่าน บริหารและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  • ระบบสะสมคะแนน KrakenCard สามารถใช้ได้กับ Platform ต่างๆ ทั้งระบบหลังบ้านและหน้าบ้าน ผ่าน Native web แลพ Web UI

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

SHOP EARN BURN
line check
line check check
myhome